Wat is een ‘chronische darmontsteking’? Het is hoe dan ook geen pretje! Een chronische darmontsteking is een ziekte die lange tijd of zelfs levenslang klachten veroorzaakt. De ernst en hoeveelheid klachten verschilt per persoon. Hoe de ziekte verloopt is dan ook niet tot slecht te voorspellen. Ieder persoon heeft zijn eigen klachten, de een heeft continu last terwel het bij een ander pieken en halen kan hebben. Soms komt het voor dat iemand jaren lang geen klachten meer heeft en het na een paar jaar opeens weer terug komt. Ook zijn er mensen die enkele keren klachten hebben en daarna nooit meer. Het is en blijft een vervelende en slecht voorspelbare ontsteking.

Wat is IBD?
Momenteel is de veel gebruikte verzamelnaam voor chronische darmontstekingen IBD, oftewel Inflammatory Bowel Diseases. Wanneer er over IBD gesproken word bedoelen we daarmee meestal of de ziekte van Crohn, of Colitis Ulcerosa. Bij beide van deze ziektes is de darm voor een deel ontstoken. De klachten van beide ziektes lijken dan ook erg op elkaar. Wel hebben deze ziektes één groot verschil. Dat verschil is dat de ziekte van Crohn in het gehele spijsverteringskanaal kan voorkomen, terwel de ziekte van Colitis Ulcerosa zich meestal beperkt tot de dikke darm. De ziekte van Crohn komt meestal voor bij mensen tussen de 15 en 30 jaar. Colitis Ulcerosa komt vaker voor bij jonge volwassenen en mensen met een middelbare leeftijd.

Verschillen
Bij de ziekte van Crohn kennen we de volgende klachten:
- De ziekte van Crohn kan overal in het spijsverterngskanaal optreden maar komt vooral voor in de grens tussen dikke en dunne darm.
- De zweren zijn veel dieper en kunnen pijpzweren worden.
- Er kunnen vernauwingen ontstaan in de darm.
- Gezonde en ontstoken plekken kunnen elkaar afwisselen.Colitis ulcerosa kent de volgende klachten:
- Komt vrijwel alleen voor in de endeldarm en de dikke darm.
- De zweren zijn en blijven oppervlakkig en groeien niet door de darmwand heen.
- Vernauwingen treden vrijwel nooit op.
- De ontstekingshaard breidt zich langzaam uit tot één groot ontstoken gebied.
- Pijpzweren komen vrijwel nooit voor.

darmontstekingKlachten
Voor beide ziektes kennen we verschillende klachten.
Veel voorkomende klachten bij de ziekte van Crohn zijn:
- Verminderde eetlust en vermagering. De ontstoken darm neemt weinig of zelfs geen voedingsstoffen op. Hierdoor is het mogelijk dat er een tekort komt aan belangrijke voedingsstoffen.
- Er kan bloedarmoede ontstaan door gebrek aan voldoende ijzer.
- Dunne ontlasting of diarree, soms gelijk op met bloed.
- Kinderen kunnen achteblijven met hun groei.
- Koorts kan eventueel voorkomen.
- Er kan een vernauwing voorkomen in de darm.

Veel voorkomende klachten bij Colitis Ulcerosa zijn:
- Pijnlijke of gezwollen gewrichten.
- Pijnlijke of ontstoken ogen.
- Kleine zweerjes in de mond.
- Galstenen

Kortom, geen enkele chronische darmontsteking is fijn, mocht u enkele van deze klachten herkennen is het wellicht raadzaam om een dokter te raadplegen. Deze kan u verder onderzoeken en mocht nodig door verwijzen naar een ziekenhuis. Helaas is er nog geen geneesmiddel voor deze ziektes, wel kunnen ontstekingsremmers worden gegeven.You must be logged in to leave a reply.